Form disseny

Arquitectures
Interiors
Paisatges
Efímers
Presentació de les propostes de disseny i comissariat de l’exposició
Dades
Arxius
Utilitza l’espai de càrrega d’arxius per presentar, un sol arxiu comprimit (màxim 200MB) amb la nomenclatura 23_NOMESTUDI_NOMPROJECTE i que contingui la següent documentació:

  • Currículum Vitae amb la trajectòria professional (obres, publicacions, concursos, premis...) i fent referència a propostes o obres similars a l’objecte del concurs.
  • Pre-proposta gràfica i/o escrita del projecte espositiu.
  • Previsió de costos de producció i muntatge.
  • Extensió màxima de la documentació: dues pàgines DIN-A3 a una cara.
Un cop envieu la documentació rebreu un acusament de rebuda al correu electrònic que heu introduït.